ALTERNA KFT.: B/2020/001255. számon nyilvántartott felnőttképző

Általános Szerződési Felételek

Ezen Általános Szerződési feltételek az Alterna Kft. mint Képzési Szolgáltató által szervezett képzési Szolgáltatásokra vonatkoznak. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést, és a konkrét egyedi információkat az adott Képzési Szolgáltatással kapcsolatos egyedi, a felek között megkötött szerződések tartalmazzák. Ezek hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

A felek szerződéses kapcsolatára jelen szerződési előírások, valamint a vonatkozó jogszabályok előírások az irányadóak.

Általános tájékoztatási kötelezettség

1. A Képzési Szolgáltató (a továbbiakban: Képzési Szolgáltató):

ALTERNA– Oktatási, Ismeretterjesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 37.; Cg.: 01-09-464336 cégjegyzékszám alatt a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1997 ápr. 14-én jegyezte be; adószáma: 12084247-2-43; Statisztikai számjele: 12084247-8559-113-01; statisztikai ágazati kód: 8624; Bankszámla: K & H Bank 10401093-50526774-75751007; IBAN: HU 96 1040 1093 5052 6774 7575 1007; Tel: +36-1-202-74-00, +36- 30-9-403-066;

Kamarai tagság: Budapesti Iparkamara (Alterna Kft.); Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (dr. Varju Márta)

A Képzési Szolgáltató képviselője: dr. Varju Márta

dr. Varju Márta szakképzettségei:

Felsőfokú végzettségek:

Jog- és államtudományok doktora, diplomás mentálhigiénikus szakember, diplomás írásanalítikus

Egészségügyi szolgáltatás területén szakképesítések:

kineziológus, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, fitoterapeuta, bioenergetikus, életmódtanácsadó- és terapeuta

Egészségügyi szolgáltatás területén Szakértő és Vizsgáztató:

kineziológia, alternatív mozgás- és masszázsterápia, fitoterápia, bioenergetika, életmódtanácsadás- és terápia, természetgyógyászat szakterületeken.

Mediátor: 

A Közigazgatási és Igazságügyi és Minisztérium Közvetítő Névjegyzékében 001574/1. nyilvántartási számmal.

Coach kineziológus, több kineziológiai rendszer nemzetközi kineziológia oktatója.

Elsődleges kapcsolattartás: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email elérhetőség.

A Képzési Szolgáltató OSAP nyilvántartási száma: 01-0835-04.

A Képzési Szolgáltató képzési tevékenysége nem tartozik a a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, kivéve a statisztikai (OSAP) jelentési kötelezettséget. A Képzési Szolgáltató által szervezett és tartott képzési tevékenység a fogyasztóvédelem körébe tartozik. A Képzési Szolgáltató tevékenységének 27 % általános forgalmi adó vonzata van.

2. A Képzési Szolgáltató képzésére a jelentkezés Jelentkezési lap kitöltésével történik. A Jelentkezési lapot a Képzési Szolgáltató küldi meg a Képzésre jelentkezőnek, avagy személyesen adja át.

A Jelentkezési lap tartalma:

A Jelentkező adatai; a Képzési Szolgáltatás jellemzői (megnevezés, díj, a képzés kezdete, vége); a képzési díj kiegyenlítésének módja, a képzés helyszíne;

A Jelentkező alábbi nyilatkozata:

A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés pontos ütemtervéről, időtartamáról, felépítéséről, költségeiről megfelelő tájékoztatást kaptam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanfolyam bármely okból elmarad, a tanfolyami díj teljes egészében visszatérítésre kerül számomra, vagy – kívánságomra - az általam választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanfolyamon bármely okból nem veszek részt, az általam befizetett tanfolyamdíj részemre visszatérítésre nem kerül. Amennyiben a tanfolyam első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondom a tanfolyamon való részvételemet, a befizetett tanfolyamdíj részemre visszatérítésre kerül, levonva a tanfolyamdíj 25%-át mint regisztrációs díjatAz Alterna Kft. képzési tevékenységre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját megismertem, és elfogadom.

A Jelentkező az általa kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot vagy személyesen átadja, avagy postai úton, vagy beszkennelve elektronikus úton megküldi a Képzési Szolgáltatónak.

A Jelentkezési lap megküldését követően a felek kitöltik és aláírják a Képzési szerződést (mindkét fél kap 1-1 példányt), mely alapján a Képzési Szolgáltató kiállítja a díjbekérőt a képzési díj vonatkozásában a Jelentkező számára.

A Képzési Szerződés tartalma:

A Képzési Szolgáltató és a Résztvevő adatai; A képzési szolgáltatás célja; A képzés tartalma, mikor tekinthető a képzés teljesítettnek és befejezettnek; aképzéssel elérhető kompetencia; a képzésre jelentkezés feltétele (amennyiben van); Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja; sikeres teljesítés követelménye, sikertelen teljesítés következménye; az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke; a hiányzás következményei; a képzés helye, időtartama, ütemezése; a képzés kezdetének és befejezésének időpontja; a képzési díj mértéke és befizetésének módja; a képzési díj költségviselője (adatokkal, adószámmal); a képzési megtérítésének elmaradása esetén a következmények; a Képzési Szolgáltató kötelezettségvállalásai; a Résztvevő kötelezettségvállalásai; a Résztvevő és a Képzési Szolgáltató szerződésszegésének következményei; adatkezelési szabályok; az Alterna Kft. képzési tevékenységre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatójának megismerésére és elfogadására vonatkozó nyilatkozat. 

A Díjbekérő tartalma:

Sorszám egyedi azonosítóval; a Résztvevő (hallgató) neve; a költségviselő megjelölése;a Képzési Szolgáltatás megnevezése; a képzési dííj összege áfa nálkül és áfával; a díjfizetés határideje; a Képzési Szolgáltató bankszámlaszáma; felhívás arra, hogy a Résztvevő a megjegyzés/közlemény rovatban tüntesse fel: a hallgató neve és képzési csoportja; a következő megjegyzés: –a tranzakció beérkeztét követően eljuttatjuk Önhöz a képzési díjról kiállított hiteles számlát.–; dátum.

A Résztvevő aláírásával igazolja, hogy átvette a Díjbekérő egy példányát – a másik példány a szolgáltatónál marad.

A Jelentkező ez alapján vagy készpénzben, vagy utalással teljesíti a képzési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét. A képzési díj megfizetéséről a Képzési Szolgáltató kiállítja a hiteles számlát, melyet átad/megküld a Jelentkező számára.

3. Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja

Számonkérések formája: Megfelelt adott tanegységből, ha a képzés során aktívan együttműködött és minden állapotfelmérési és tanácsadási, oldási gyakorlatot sikeresen elsajátított. Az értékelés folyamatos. Számonkérések rendszeressége: A képzés alatt folyamatosan. Számonkérések tartalma: A tanegységek ismeretanyaga. A tudásszint ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Szóbeli ellenőrzés, gyakorlattípusok elsajátításának vizsgálata, oktatói visszacsatolás a képzés alatt folyamatosan.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

- Megfelelt az adott tanegységből: ha a képzés során aktívan együttműködött és minden állapotfelmérési és tanácsadási, oldási gyakorlatot sikeresen elsajátított.

- Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): Egy adott tanegység sikertelen teljesítése esetén a tanegység teljes megismétlése szükséges, melyet 50% árkedvezménnyel megtehet a Résztvevő. Amennyiben a lehetőséggel a Résztvevő nem él, vagy ismét sikertelenül teljesít, számára nem állítható ki a teljes képzés sikeres teljesítésének igazolása. A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevő számára a Képzési Szolgáltató igazolást  (tanúsítványt) állít ki.

4. A Résztvevő hiányzásának mértéke, következmények: Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: az összes óraszám 5%-a. Ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

- amenyiben a hiányzás miatt mulasztott tananyag pótlása bármely párhuzamos képzés csoportban lehetséges, a Képzési Szolgáltató méltányosságból lehetőséget biztosít a Résztvevőnek a hiányzás pótlására a képzési díj időarányos részének megfizetése mellett

- ha a Résztvevő nem él a pótlási lehetőséggel, avagy  ilyen párhuzamos pótlási lehetőség nincsen, a Képzési Szolgáltató a Résztvevőt kizárja a képzésből.

5. A képzés helye, időtartama, ütemezése:

A képzés helye (elmélet, gyakorlat): Budapest, Alkotás u. 37. (Alterna Kft. Oktatóhely), Budapest, Villányi út 27. (Ciszterci Szent Imre Gimnázium), Budai Sport Hotel (bentlakásos tréning) – a konkrét helyszínről a Résztvevők a megfelelő időben értesítést kapnak.

A Résztvevők külön megkapják a képzési napokat és ütemezést.

6. A képzési díj mértéke és fizetésének módja:

A képzési díj összege a képzési szerződés tartalmi eleme (természetesen a Jelentkezési lap is tartalmazza).

ALTERNA Kft bankszámlaszám: K & H Bank 10401093-50526774-75751007

A képzési díj megfizetésének elmaradása esetén a Résztvevő a képzést  nem kezdheti el (kivéve, ha a Képzési Szolgáltató az ezügyben benyújtott méltányossági kérelemnek helyt adva engedélyezi a képzési díj későbbi teljesítését.) Amennyiben a Résztvevő nem teljesít, a Képzési Szolgáltató kizárhatja a képzésből.

Amennyiben a Résztvevő abbahagyja a képzést, számára a képzési díj, illetve annak része nem jár vissza. Amennyiben a Résztvevő halasztási kérelmet nyújt be, és ezt a Képzési Szolgáltató elfogadja, engedélyezheti, hogy a már teljesített tanórák alól a Résztvevő felmentést kapjon. Ebben az esetben a képzési díjat a Képzési Szolgáltató egyénileg, az eset körülményeit figyelembe véve állapítja meg (teljes, 50%-os, időarányos).

7. A Képzési Szolgáltató kötelezettségvállalásai

Képzési Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a képzést megfelelő színvonalon lefolytatja. A Képzési Szolgáltató vállalja, hogy–a Résztvevő számára a képzést magas színvonalon elvégzi, a képzésekkel összefüggo– tananyagokat, tanfolyami jegyzeteket, oktatási segédleteket (a továbbiakban: oktatási anyagok) előállítja, előállíttatja, ill. beszerzi, és a Résztvevo– számára átadja. Mindezen  oktatási anyagok végleges jelleggel a Résztvevő tulajdonába kerülnek, de ezek a Képzési Szolgáltató, avagy az adott oktatott módszer jogtulajdonosának/oktatójának szellemi tulajdonát képezik, ezért azok bármiféle másolása, reprodukálása, sokszorosítása, feldolgozása, kivonatolása, nyilvánosságra hozatala, közzététele csak és kizárólag a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A jogsértést késedelem nélküli intézkedést követ!

8. A Résztvevő kötelezettségvállalásai

- A Résztvevő vállalja, hogy a tanórák legalább 95%-án részt vesz és aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a tanórákra megfelelő minőségben felkészül.

- A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon.

- Résztvevő polgári jogi kártérítési felelősséggel tartozik az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, valamint az oktatási eszközökben általa okozott kárért.

- Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy fegyelemsértő magatartással nem zavarja a képzési és értékelési folyamatot.

9. A Résztvevő szerződésszegésének következményei:

Amennyiben a Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, a Képzési Szolgáltató kizárhatja Résztvevőt a képzésből.

10. A Képzési Szolgáltató szerződésszegésének következményei:

A Képzési Szolgáltató felelősséggel tartozik minden kárért, amely saját mulasztásának köszönhetően a megkezdett képzés befejezését akadályozta, továbbá a szerződéses kötelezettség mulasztásával kapcsolatos. Ebben az esetben a kárral, annak mértékével kapcsolatos bizonyítási kötelezettség a Résztvevőt terheli. A Képzési Szolgáltató fenntartja a képzési időpontok és helyszínek megváltoztatásának jogát, melyről adott esetben időben tájékoztatja a Résztvevőt.

A Képzési Szolgáltató kártérítési kötelezettségének maximális mértéke a Szolgáltatási díj nagyságának összege.

11. Adatkezelés:

http://www.europa-akademia.hu/adatkezelesi-tajekoztato

12. Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy – kívánságára - az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra. Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszatérítésre kerül, levonva a képzési díj 25%-át mint regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

13. Jogorvoslat: Az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbiakban említett jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A panaszkezelés jogszabályoknak megfelelően történik. A felek az egymás közötti vitás kérdések tekintetében mediátor igénybevételét kötik ki, a mediációs eljárás esetleges eredménytelensége esetén pedig a magyar bíróságok illetékességét.

Legfőbb vonatkozó jogszabályok:

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvro–l

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiro–l –

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapveto– feltételeiro–l és –egyes korlátairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemro–l –

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról –

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó –kötelezo– jótállásról –

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerzo–dés keretében érvényesített –szavatossági és jótállási 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo– szolgáltatások egyes kérdéseiro–l –

A Kormány–18/1999. (II. 5.) Korm. rendelete a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek

minősülő feltételekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevo–k között kötött szerzo–désekro–l –

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről, 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

igények intézéséro–l –

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató