BioBalansz© MetaVitalizáció

A test energetikai egyensúlyát helyreállító, feszültségcsökkentő, A test energetikai egyensúlyát helyreállító, feszültségcsökkentő, stresszkezelő, stresszredukciós módszer, mély relaxációs hatással fizikai, mentális, érzelmi és spirituális szinten. Célja a test öngyógyító mechanizmusának aktivizálása és a minden szinten értelmezett jóllét, jó közérzet létrehozása – az igazi energetikai wellness érzés!

Minden szint 2 nap, hétvégék, 10-16 óráig.

I. szint november 2-3.: Bevezetés, felkészítés az érzékelésre, a fej-zóna kezelése; Bevezetés, felkészítés az érzékelésre, a fej-zóna kezelése; Mellkasi és hátzónák kezelése

II. szint december 7-8.: Hasi zónák, végtagok kezeléseHasi zónák, végtagok kezelése

III. szint egyezetés alatt: A test hátoldalának kezelése; nyirokzónák kiegyensúlyozása; a gyűjtőpontok kezelése; vibrációs technika.


 

A pszichoszomatikus betegségek alapját a megéltekre adott lelki reakciók jelentik, minden, amit a lélek nem dolgoz fel, betegséggé válhat. A szövetek szintjén az érzelmi átélés változásokhoz, blokkoláshoz vezet. A betegség a lélek mozgáskorlátozottságának következménye. Fény és Szeretet van bennünk, ám amikor a Lélek megérti, hogy nincs Szeretet – dönthet arról, hogy meghal. Amikor a belső változások folyamatában az ÉLNI döntést hozzuk meg– minden pozitív irányban bontakozik ki.Az ember életében minden összefüggésben van mentalizációjával, azaz lelki feldolgozási folyamataival, azzal, ahogyan felfogja a saját és más emberek életét. A mentalizáció segít megérteni, mi történik másokkal; elfogadni, hogy lelki állapotuk különbözhet a miénktől; tisztelni az embereket, értelmesebben megérteni a világot. Gyenge mentalizáció esetén az ember úgy véli, hogy a világban minden kizárólag az ő érdekében történik. A mentalizáció fejlesztése a szülők feladata.A hatékony mentalizáció a stabilitás érzelmi pszichoszabályozásának a rendszere.

 

Hogyan dolgozhatunk mi magunk mentalizációnk fejlesztésén?

 • Kérdezzük meg önmagunkat: „Mi történik velem?”„Tudok segíteni magamnak kijutni ebből a gödörből?” „Mit értettem meg és milyen következtetést vontam le a kapott sérülés tapasztalatából, a helyzetből?” 
 • Amíg nem szerzünk tapasztalatot, a folyamat ismétlődni fog.
 • Fejleszteni kell az időperspektíváról való elképzelésünket: ez nem most történik veled - ez akkor volt -, nincs értelme állandóan „rágódni” és pörgetni saját érzelmeidet!
 • Fejleszteni szükséges az ok-okozati kapcsolatok megértésére való képességet (rálátás a Karmára), fejleszteni a toleranciát a bizonytalanság iránt – egyébként elemészt az aggodalom. Az igazi belső szabadság – ez adottság -, nyugodtan elviselni a bizonytalanságot.
 • Meg kell tanulni különválasztani a realitást és fantáziát. A helyes, hatékony mentalizáció segíti megkülönböztetni a külső és belső igazságot.

Az ember morfogenetikus mezőjébe minden lehetséges megbetegedés be van írva, melyeket a nemzetségi (generációs) lelkiismeret kiválasztott kompenzációs mechanizmusként. A cél-szerv kiválasztásra került, s gyakran a szülők is hangsúlyozzák: „Mi mindnyájan szívesek, diabéteszesek stb. vagyunk”. Mikor realizálódnak ezek a betegségek? Genetikailag determináltan megismétlődhetnek a betegségek, ha olyan destruktív reagálást folytatunk, mint a szüleink tették.

A betegségeket általában érinti az alkalmazkodási reakció, amely hozzásegít a túléléshez. Emiatt nem kell minden betegség gyógyításának azonnal nekiugrani.

Ahhoz, hogy krónikusan betegeskedjünk, szükséges, hogy krónikusan semmit se ismerjünk fel. És az iskolai végzettségnek a felismerésnek semmi köze nincsen.

A felgyógyulás nem titokzatos erő, amelyet különleges emberek szűk köre érhet el. Ez alapvető, veleszületett képesség, amely minden emberre jellemző. 

Az ember képes kigyógyulnivalamiből éppen úgy, ahogy beszélni, járni, énekelni tud. 
Csak tréning és gyakorlatszükséges hozzá.

A kigyógyulás a Teljesség megszerzése és visszatérés az Egységhez. Az emberek többsége az Elkülönültség állapotában él: a világot jóra és rosszra osztják, ítélkeznek, üres fecsegéssel foglalkoznak, fejükben összekeverik a szavakat - ez mind inkorrekt kapcsolat az Egységgel.

Szervezetünk minden része egységes és összhangban van egymással, s ezáltal egyidejűleg több mint százmillió biokémiai reakció megy végbe. Pontosan így vagyunk összekötve a teljes Univerzummal, az összes dimenzióval, térrel, idővel is. 

Az Abszolútum szintjén egyek vagyunk minden létezővel. És minél több ember egyesül az Egységgel létezésének valamennyi szintjén (lélekkel, energiával, gondolatokkal, érzésekkel, testtel), az egyéni ember annál egészségesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb az élet minden területén és összehangolt Saját Lelkének Áramlatával.

Fontos megélni önmagunkat, mint az Egység részét. Bármilyen probléma, diszkomfort, betegség, avagy szerencsétlenség ott jelenik meg Életünkben, ahol megsérült a teljesség és kapcsolat az Egységgel.   

Az egységes energia erős, adekvát, egyesített és egyesítő, semleges jellegű.

Az elkülönült energia nem adekvát, gyenge, blokkolódik, áramlása inkorrekt és állandóan összekeveredik más energiákkal, zavarokat okozva.   

Lehetetlen megoldani a problémát, ha ugyanazon a szinten maradunk, ahol ez a probléma létrejött.

Az Egyesítés folyamatának lényege az Egységgel való kapcsolat azonnali helyreállítása a „Világok Tengelyére” való mentális és kinesztetikus koncentráláson keresztül. Az összekapcsolás hihetetlenül gyors és egyszerű folyamat, a döntés és a folyamat elvégzése csupán a másodperc töredékét igényli.

A Világok Tengelye a végtelen egyenes képzeletbeli képe, amely áthalad az összes világon, téren, szférán, időn és egyesíti azokat. Kiindulásként használhatjuk gerincoszlopunkat, mentálisan meghosszabbítva a gerincoszlop vonalát felfelé és lefelé a végtelenségig. Az ember a saját egyéni Világmindenségének központja, s gerincoszlopa a szimmetriájának központi tengelye és ennek megfelelően világának a tengelye is.

A Tengely alsó része: kezdet, forrás, erő, energia és kapcsolat a Földdel/a Szakrállal.

A Tengely felső része: szeretet, tudás, bölcsesség, kapcsolat a Teremtővel, a Nemzetséggel.

Maga a Tengely az út, amelyen a lelkünk kiszélesedik az Egység állapotáig.   

Az energia mindig követi a figyelmünket, és ott, ahová irányul, változások következnek be. Éppen ezért, gondolataink képesek megváltoztatni a valóságot. Bármelyik gondolatunk a Világok Tengelyére, annak belső érzékelésére, vagy csak egyszerűen annak gondolatbeli elképzelésére, abban a pillanatban elvezet az energia azonnali transzformációjához és a megfelelő változásokhoz a valóságban.

A Világok Tengelyére való koncentrálás pillanatában minden belső rendszerünk és folyamatunk rendeződik és összehangolódik az Egységgel. Nem kell azon tépelődnünk, hogy ez miért is működik, egyszerűen csak egyesítjük önmagunkat az Egységgel, ráhangolódva a kapcsolatra.

Az Egyesítés folyamatához fókuszálják figyelmüket a gerincoszlopra. Képzeljék el, hogy ez valójában a Világok Tengelye, gondolatban gyorsan hosszabbítsák meg a gerincoszlop vonalát felfelé és lefelé a végtelenségig. Most figyeljék meg állapotukat, észleljék a kis változásokat is az előző állapothoz képest (ásítottak, ellazultak, mélyet sóhajtottak, testüket könnyebbnek érezték, stb.) Ha nem biztosak a változásokban, ismételjék meg a folyamatot. Az Egyesítés idején megy végbe az újraegyesítés folyamata, a szétkapcsolódott és korábban blokkolt energetikai áramlatok harmonizációja, testük összehangolása saját energiájukkal.Most figyeljék meg állapotukat, észleljék a kis változásokat is az előző állapothoz képest (ásítottak, ellazultak, mélyet sóhajtottak, testüket könnyebbnek érezték, stb.)

Ha nem biztosak a változásokban, ismételjék meg a folyamatot. Az Egyesítés idején megy végbe az újraegyesítés folyamata, a szétkapcsolódott és korábban blokkolt energetikai áramlatok harmonizációja, testük összehangolása saját energiájukkal. 

Ha a nem-kötődésről beszélünk, akkor az Egohoz való nem-kötődésről van szó.

Az Ego az a korlátozott Én, amely a távolság illúziójában létezik. A nem-kötődés lehetővé teszi az Egységgel való egyesülést  Az Ego nem rendelkezik a meggyógyulás képességével. A meggyógyulás nem valami különös emberi tehetségnek vagy szuperképességnek köszönhetően megy végbe. Minél kevesebbet van jelen a gyógyításban az „Én”, annál teljesebb értékű és minőségi. 

Az Egohoz való nem-kötődés lehetővé teszi, hogy kikerülve korlátainkat, akaratunkat, kívánságainkat és elvárásainkat - a Legfelsőbb Én pozíciójából kezdjünk dolgozni. Bármilyen kívánság és elvárás - még a legpozitívabbak is -, korlátozóként működhet és eltorzítja a valóság érzékelését.

A gyógyítás/gyógyulás feltételei:

 • Az elvárások felismerése és elengedése Mielőtt a munkához kezdünk, fel kell ismernünk elvárásainkat, és engedni, hogy egyszerűen szétterjedjenek. Amikor a Létezés állapotában vagyunk, az bármilyen elvárás fölött van.
 • Nem-kötődés a feltételezésekhez és meggyőződésekhez Élettapasztalatunk meggyőződéseinkből alakult ki. Folyamatosan összehasonlítjuk azt, amit látunk, hallunk azzal, amit eddig tapasztaltunk.
 • Nem-kötődés az eredményhez  Az eredményhez való kötődés gyorsan átcsap korlátozásba. A felgyógyulás bármilyen formát felvehet, a lehetőségek korlátlanok. A gyógyítási munka elkezdésekor el kell engednünk felgyógyulás szükségszerűségét, mások megmentését. Senki sem vállalhatja magára a felelősséget valaki gyógyításáért, vagy az eredményért. Az elengedés nem szívtelen megfutamodás a probléma elől, hanem lemondás a személyes egoista szerepről. A személyes kontroll elengedését jelenti, lehetővé téve, hogy a felsőbb rezgések és a Teremtő a lehető legjobb módon beavatkozhassanak.
 • Nem-kötődő együttérzés A problémával való együttérzés blokkolja az Egotól való megszabadulás képességét, megköti személyiségét, érzelmeit, meggyőződéseit, elvárásait és a problémával kapcsolatos szándékát. 
 • Az ítélkezés hiánya  Ítélkezés: gondolatok, feltételezések és érzelmek a helyzettel vagy problémával kapcsolatban. Semlegesség, igazságosság, pontosság szükséges, ez jelentősen megnöveli a jobbulás esélyét. A ragaszkodás hiánya az Egység átéléséhez és a kigyógyítás magasabb lehetőségeihez vezet.
 • Semlegesség Bárminek a belekapcsolása azonnal elferdíti vagy blokkolja az eredményeket. Ne kapcsolódjanak semmiféle korlátozáshoz. Maradjanak semlegesek és nem-kötődőek.

A jelenleg létező gyógyító/kezelő módszerek arra irányulnak, hogy cselekvésen keresztül valamilyen változást hozzanak létre a kliensek állapotában. 

A BioBalansz – MetaVitalizáció© módszere 

 • nem használ fel személyes energiát,
 • segít a kliensnek ráhangolódnia az egyetemes életenergia áramlására.

Ily módon a gyógyítás nem cselekvés, hanem érzékelés eredménye lesz. Az elsődleges változások a morfogenetikus mezőben információs szinten történnek, egyidejűleg érzékelésünkkel és felismerésünkkel. A munkafolyamatban figyelmünket a kliens testéből kiinduló érzetekre irányítjuk, de érintéseink nem korlátozzák a folyamatot, hanem segítenek azt a kívánt irányba terelni.

A módszer alkalmazójának kényelmesen kell ülnie, különben saját feszültségét átadja a kliensnek. Várakoznia kell arra, mikor lehetséges a megérintés. Kezeinek melegnek, lazának kell lennie.

Ajánlatos figyelemmel kísérnie saját érzeteit a klienssel való érintkezésben. Néha több alkalomra van szükség ahhoz, hogy kialakuljon a bizalom mezője. A kezelés folyamatában megjelenhetnek vizuális, kinesztetikus, vagy más súgások, amelyek segítenek a folyamatot a kívánt irányba terelni. A BioBalansz - MetaVitalizáció© alkalmazó nem az izmokkal, csontokkal, konkrét testrészekkel, hanem a testtudattal, a folyamattal van kölcsönhatásban. Feladata: meglátni, követni a testi folyamatot. Amit a test mond, az az igazság. 

A módszer alkalmazásának hatása: nyugalom, relaxáció, a kipihentség érzése, a testérzet megváltozása. Amennyiben megfelelően alkalmaztuk a módszert, a kliens nem kíván beszélgetni. Ne is erőltessük, mert átirányítjuk az energiát a belső folyamatokból a bal agyféltekébe, és az egész munka fölöslegessé válik.

A módszer alkalmazása elsajátítható a BIOBALANSZ – META-VITALIZÁCIÓ© MÓDSZERE  tanfolyamon.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató